اخبار مرکز

نرم افزار موبایل رهاورد پژوهش منتشر شد.
یکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶

نرم افزار موبایل رهاورد پژوهش منتشر شد.

نرم افزار موبایل رهاورد پژوهش منتشر شد.

نسخه جديد نرم افزار موبايل آموزش منتشر شد.
سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶

نسخه جديد نرم افزار موبايل آموزش منتشر شد.

نسخه جديد نرم افزار موبايل آموزش منتشر شد.

برگزاری کارگاه آشنایی با مفاهیم هوش تجاری در مرکز فناوری اطلاعات
پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه آشنایی با مفاهیم هوش تجاری در مرکز فناوری اطلاعات

کارگاه آشنایی با مفاهیم هوش تجاری در مرکز فناوری اطلاعات توسط دکتر اسماعیلی برگزار شد.

راه اندازی سامانه يكپارچه مديريت آموزش الكترونيكي سيما
پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

راه اندازی سامانه يكپارچه مديريت آموزش الكترونيكي سيما

سامانه يكپارچه مديريت آموزش الكترونيكي (سيما) راه اندازی شد.

نرم افزار موبایل فراخوان های پژوهشی منتشر شد.
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

نرم افزار موبایل فراخوان های پژوهشی منتشر شد.

نرم افزار موبایل فراخوان های پژوهشی منتشر شد.