مجمع فعالان فضای مجازی

برگزاری نشست
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری نشست "ضرورت آموزش سواد رسانه ای"

مرکز فناوری اطلاعات در راستای برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی مجمع فعالان فضای مجازی حوزه علمیه خواهران و به منظور ارتقاء مهارت و دانش طلاب در زمینه فضای مجازی، در نظر دارد سومین و چهارمین نشست‌های تخصصی آنلاین را برای خواهران طلبه سراسر کشور برگزار نماید.

برگزاری نشست
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری نشست "حضور موثر خواهران طلبه در فضای مجازی"

مرکز فناوری اطلاعات در راستای برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی مجمع فعالان فضای مجازی حوزه علمیه خواهران و به منظور ارتقاء مهارت و دانش طلاب در زمینه فضای مجازی، در نظر دارد پنجمین و ششمین نشست‌ تخصصی آنلاین را برای خواهران طلبه سراسر کشور برگزار نماید.