برگزاری آزمون آنلاین ورودی و تعیین سطح مجمع فعالان فضای مجازی

شناسه نوشته : 25539

1397/08/12

تعداد بازدید : 245

برگزاری آزمون آنلاین ورودی و تعیین سطح مجمع فعالان فضای مجازی

در ادامه برنامه های مجمع فعالان فضای مجازی حوزه های علمیه خواهران (طوبی) چهارمین مرحله فراخوان عضویت این مجمع در مهرماه 97 برگزار شد که در این مرحله از ثبت نام، بیش از 1500 نفر متقاضی عضویت و استفاده از برنامه های مجمع بودند که از این میان، تعداد 600 نفر که اطلاعات خودشان را به صورت کامل وارد کرده بودند، پذیرفته شدند.

برای تعیین سطح اطلاعات و دانش پذیرفته شدگان در زمینه مهارت های فضای مجازی و برنامه ریزی شرکت این افراد در دوره های آموزشی مجمع، آزمونی ویژه ثبت نام کنندگان جدید در تاریخ 26 آبان ماه 97 برگزار خواهد شد که جزئیات و نحوه شرکت در آزمون در شبکه کوثرنت به نشانی ذیل منتشر شده است:

https://kowsarnet.whc.ir/thewire/view/20335773

متقاضیان، پس از شرکت در آزمون، در صورت کسب حد نصاب نمره، در دوره های آموزشی مجمع شرکت می کنند. و بقیه افراد نیز طبق برنامه ریزی انجام شده، دوره های مقدماتی مجمع را که در قالب بسته های آموزشی ارائه شده است، خواهند گذراند