برگزاری جلسات هفتگی بررسی اخبار و مسائل فرهنگی حوزه و روحانیت در فضای مجازی

شناسه نوشته : 26099

1397/10/25

تعداد بازدید : 322

برگزاری جلسات هفتگی بررسی اخبار و مسائل فرهنگی حوزه و روحانیت در فضای مجازی
مجمع فعالان فضای مجازی جلسات هفتگی بررسی اخبار و مسائل فرهنگی حوزه و روحانیت در فضای مجازی را برگزار می کند.

در ادامه برنامه های آموزشی مجمع فعالان فضای مجازی حوزه علمیه خواهران
“جلسات هفتگی بررسی اخبار و مسائل فرهنگی حوزه و روحانیت در فضای مجازی” در روزهای پنجشنبه برگزار می شود.
زمان جلسه اول: پنجشنبه 20 دیماه 97
  ساعت: 9 صبح
  شیوه برگزاری: کلاس آن لاین
  تمامی اعضای مجمع می توانند در این جلسات شرکت کنند. جهت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه شرکت در کلاس ها، به گروه مجمع فعالان فضای مجازی در کوثرنت مراجعه فرمائید.