سامانه آمار و اطلاعات سما

شناسه نوشته : 7926

1392/03/30

تعداد بازدید : 16214

سامانه آمار و اطلاعات سما
سیستم مدیریت آمار و اطلاعات، جمع آوری داده و گزارشات آماری متنوع
نام فارسی نرم افزار: سما
سال تهیه: 1388
آدرس وب نرم افزار: http://sama.whc.ir
هدف:مدیریت آمار و اطلاعات، جمع آوری و گزارش گیری اطلاعات
مخاطبین:دفتر برنامه ریزی ونظارت، مدیریت آمار و اطلاعات، مدیران مدارس

سامانه سما در يک نگاه قابليت هاي زير را در اختيار کاربران خود قرار مي دهد:

1. مديران ارشد سازمان : مديران در هر زمان و در هر مکان به گزارشات مورد نظر خود در قالب جداول و نمودارهاي گرافيکي و داشبوردهاي مديريتي دسترسي مي يابند.

2. واحد متولي آمار سازمان: اين واحد مي تواند بصورت دائم نظام آماري سازمان را توسعه داده و نيازهاي جديد آماري و اطلاعاتي مديران را پوشش دهد.

3. رابطين آماري: اين رابطين آماري مي توانند با ايجاد حقوق دسترسي و فرمهاي ورود اطلاعات، ورود يا Importآمار و اطلاعات را به خود توليد کنندگان اين اطلاعات واگذار نمايند و زمان انتقال اطلاعات را از سطوح پايين سازمان به حداقل رسانده و همزمان دقت آن را نيز افزايش دهند.

از جمله قابلیت های نرم افزار:
 • جمع آوری اطلاعات از سطوح پایین سازمان و واحدها و ادارات پراکنده
   
 • ایجاد بانک متمرکز و یکپارچه آمار و اطلاعات سازمان
   
 • تولید گزارشات متنوع مدیریتی و در اختیار قرار دادن آنها برای مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان، جهت بهره برداری
 •   توسعه پذیری نظام آماری سازمان توسط واحد آمار سازمان  فرابر
 •   ابزار ساخت و توسعه نظام آماری سازمان
   
 •   ابزار یکپارچه سازی بانکهای اطلاعاتی پراکنده سازمان
   
 •   ابزار جمع آوری مکانیزه آمار و اطلاعات واحدهای پراکنده سازمان
 • تجميع اطلاعات و آمار از سيستمهاي مکانيزه: فرابر امکان دريافت اطلاعات از طريق قالب استاندارد XML را فراهم مي نمايد. با استفاده از اين قابليت، آمار و اطلاعات بصورت مکانيزه از سيستمهاي عملياتي و نرم افزارهاي مختلف سازمان دريافت و در يک انبار داده (DW) متمرکز جهت استفاده و بهره برداري مديران و ذي نفعان نظام آماري سازمان قرار مي گيرد.
 • دريافت داده ها از پايين ترين سطوح مرکز با حذف واسطه ها و از مبدا اطلاعات
 • دسترسي مستقيم مديريت به گزارشات متنوع آماري و اطلاعاتي از هر مکان و در هر زمان
 • توسعه پذيري نظام آماري مرکز توسط واحد آمار و اطلاعات