آئین نامه داخلی

شناسه نوشته : 9165

1392/10/23

تعداد بازدید : 1701

آئین نامه داخلی
آئین نامه داخلی دفتر فناوری اطلاعات
1) کلیه پرسنل ملزم به احترام و پایبندی به آیین­ نامه داخلی هستند و در صورت سرپیچی از آن، با فرد خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.
2) پرسنلی که به ضوابط و قوانین مرکز احترام می­گذارند شایسته تشویق می­ باشند. هم­چنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف از آیین­ نامه اداری، مراتب به عنوان سابقه در پرونده اداری شخص ثبت و در صورت تکرار در ادامه همکاری با وی، تجدید نظر خواهد شد.
3) هر یک از پرسنل نمره ارزش­یابی دارند که تمامی تشویق و تنبیه­ ها بر اساس نمره ارزشیابی آن­ها تعیین می­گردد. فرم­های ارزشیابی، توسط مدیران واحد­ها تکمیل می­ شود. این ارزیابی­ ها در واحد نظارت و برنامه ریزی بررسی نهایی می­ شود.
4) پرسنلی که از ضوابط و قوانین مرکز سرپیچی نمایند، با آن­ها برابر مقررات برخورد خواهد شد.
5) تمام پرسنل دفتر فناوری ملزم به داشتن دو نفر پشتیبان می­باشند. بدیهی است اعطای دسترسی­ های لازم به نفرات پشتیبان لازم و ضروری است. نفر اول بایستی تمام موارد برپاسازی، نگهداری و مستندات service، server، تجهیزشبکه و ... را به نفرات پشتیبان آموزش داده، مستندات مربوطه را در اختیار وی قرار دهد. نفر پشتیبان کسی است که از تمام مستندات و دسترسی­ های لازم برای راهبری و مدیریت سرویس وابسته آگاه است. Admin  اول و نفرات پشتیبان موظف­ اند همدیگر را از تغییرات انجام شده آگاه نمایند.
6) مدیر هر سرویس ملزم به تهیه مستند­ساخت(Build Document)سرویس­ های حوزه مسئولیت خود می ­باشد.
7) مدیران واحدها ملزم به جمع ­آوری گزاش کار نیروهای خود و ارسال به واحد نظارت و برنامه ریزی هستند. 
8) جهت استفاده از مرخصی روزانه، باید یک روز قبل به منظور هماهنگی و اخذ موافقت و تعیین نیروی پشتیبان، به اطلاع مدیر مجموعه برسد.
9) در مدت مرخصی، نفر جانشین عهده­ دار وظایف شخص مرخصی رونده می ­باشد.
10) افراد همکار، غیر همکار، پروژه ای و سرباز امریه ملزم به رعایت مفاد قرار داد  و آیین نامه داخلی هستند.

نوشته های مرتبط