شرح وظایف اداره کل ایجاد و گسترش سامانه ها

شناسه نوشته : 9183

1392/10/25

تعداد بازدید : 3336

شرح وظایف اداره کل ایجاد و گسترش سامانه ها
1- مطالعه فرآیندهای موجود و لازم جهت نیل به اهداف مرکز و ارائه راه کار در جهت مکانیزاسیون، بهره وری و تسهیل در انجام 2- طراحی و پیاده سازی سیستم های مکانیزه موردنیاز 3- کارشناسی و تهیه سیستم های مکانیزه موردنیاز 4- راه اندازی و استقرار سیستم های مکانیزه 5- پشتیبانی و نگهداری سیستم های مکانیزه

1-    اداره تحلیل و طراحی و استقرار سامانه ها
1-1-    مطالعه ، نیازسنجی فرآیندها و عملیات موجود درمرکز و ارائه راه کار مکانیزه سازی و راه حل
1-2-    تدوین استانداردهای اجرائی پروژه ها
1-3-    بررسی و پیشنهاد نحوه انجام پروژه ها از لحاظ برون سپاری ، تکنولوژی ، معماری و نظارت
1-4-    پیگیری امور اداری مربوط به پروژه ها
1-5-    تهیه، تدوین و رعایت استاندارهای امنیتی در پروژه های نرم افزاری و زیرساخت ها
1-6-    مدیریت پروژه های نرم افزاری
1-7-    تضمین کیفیت فنی نرم افزارها در همه ابعاد مطابق با استانداردهای تعریف شده
1-8-    تحلیل و طراحی مربوط به درخواست ارتقای سامانه ها
1-9-    نظارت بر انتقال اطلاعات برای نرم افزارهای ارتقاء یافته
1-10-    تسهیل شرایط و رایزنی با واحدهای مختلف مرکز جهت استفاده حداکثری از امکانات سامانه ها
1-11-    تهیه و ارائه مستندات مکتوب و الکترونیکی آموزشی مربوط به نرم افزارها و سامانه های مرکز
1-12-    تهیه و تولید قالب ها، آیکون و رابط کاربری و تجربیات کاربری برای نرم افزارها و سامانه های مرکز
1-13-    تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در راستای مکانیزاسیون، تسهیل و افزایش بهره وری فرآیندهای مرکز
1-14-    ارائه برنامه  ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت نیل به اهداف دفتر
1-15-    تحصیل و ارائه گزارش ها

2-    اداره پیاده سازی و توسعه سامانه ها
2-1-    تحلیل، طراحی فنی و پیاده سازی پروژه های مورد نیاز شامل پروژه های فنی، گسترش، بهینه سازی
2-2-    بکارگیری استانداردهای اجرائی پروژه ها
2-3-    تولید، ارتقاء، بروزرسانی سامانه های داخلی
2-4-    تهیه مستندات فنی مربوط به پروژه ها
2-5-    تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در راستای مکانیزاسیون، تسهیل و افزایش بهره وری فرآیندهای مرکز
2-6-    ارائه برنامه  ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت نیل به اهداف دفتر
2-7-    تحصیل و ارائه گزارش ها

3-    اداره پشتیبانی سامانه ها
3-1-    دریافت و بررسی خطاها ، اشکالات و نیاز های کاربران سامانه ها از راهبران سامانه ها
3-2-    نگهداری و مدیریت پشتیبان گیری از اطلاعات موردنیاز سامانه ها و تست های لازم
3-3-    راه اندازی و نگهداری زیرساخت های نرم افزاری برای اجرا و استقرار نرم افزارها و سامانه ها
3-4-    پایداری سامانه ها در محدوده اختیارات با همکاری اداره کل ایجاد و گسترش شبکه ها
3-5-    مدیریت رخدادهای سیستمی سامانه ها
3-6-    بررسی و ارزیابی دوره ای  امنیتی نرم افزارها و سامانه ای مرکز
3-7-    بررسی صحت کارکرد نرم افزارها و سامانه های مرکز از لحاظ عملکرد و منابع زیرساختی
3-8-    بسترسازی  اجرای سامانه ها و نرم افزارهای مرکز مانند وب سرور، پایگاه داده و سیستم عامل ...
3-9-    بررسی و اعلام نیازمندی های سخت افزاری، شبکه ای ونرم افزاری موردنیاز نرم افزارها و سامانه های مرکز
3-10-    همكاري با طراحان، تحليل گران، كارشناسان شبكه به منظور ايجاد تسهيلات براي بكار گيري سيستم هاي مورد نظر
3-11-    تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در حوزه زیرساخت نرم افزاری، امنیت و پشتیبانی
3-12-    تحصیل و ارائه گزارش ها

4-    اداره فناوری آموزش های غیر حضوری    
4-1-    مطالعه ، تحلیل و طراحی فنی پروژه های مورد نیاز آموزش های غیرحضوری  و یادگیری الکترونیک
4-2-    بررسی و پیشنهاد نحوه انجام پروژه ها از لحاظ برون سپاری ، تکنولوژی ، معماری و نظارت
4-3-    تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در حوزه آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیک
4-4-    ارائه برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای اهداف دفتر در حوزه آموزش هازی مجازی و یادگیری الکترونیک
4-5-    تهیه و ارائه مستندات مکتوب و الکترونیکی آموزشی مربوط به نرم افزارها و راه کار های آموزش غیرحضوری
4-6-    انجام و اجرای دوره های آموزش های اولیه و ادواری به کاربران   استقرار مجموعه نرم افزارها و راه کار های آموزش مجازی و یادگیری الکترونیک
4-7-    پیگیری امور اداری مربوط به پروژه ها
4-8-    تهیه، تدوین و رعایت استاندارهای امنیتی و ارزیابی دوره ای
4-9-    تهیه مستندات فنی مربوط به پروژه ها
4-10-    دریافت و بررسی خطاها، اشکالات و نیاز های مربوطه  
4-11-    تحلیل، طراحی فنی و پیاده سازی تغییرات در سامانه ها و نرم افزارها و ارتقاء دوره ای آنها
4-12-    تحصیل و ارائه گزارش ها

نوشته های مرتبط