نرم افزار جستجوگر اطلاعات کتابشناختی تحت وب

شناسه نوشته : 9189

1392/10/25

تعداد بازدید : 6262

نرم افزار   جستجوگر اطلاعات کتابشناختی تحت وب
مدارس علمیه خواهران از همان ابتدای تأسیس با فناوری های روز جهت انجام امور مختلف خود همگام و همراه می گردند. یکی از این امور کتابداری کتابخانه های مدارس می باشد. دفتر فناوری اطلاعات با همراهی خود مدارس علمیه اقدام به تهیه نرم افزار دسکتاپ کتابداری برای کتابخانه ها نمود و کلیه عملیات کتابداری نظیر ورود اطلاعات کتاب ها و جستجو درون آن ها در این نرم افزارها انجام می گردد.
با توجه به پراکندگی مدارس علمیه خواهران در سطح کشور و لزوم یکپارچگی اطلاعات دفتر فناوری اطلاعات اقدام به تهیه نرم افزاری تحب وب جهت در دسترس قراردادن اطلاعات کتاب های تمامی کتابخانه های مدارس علمیه خواهران برای مدارس، طلاب، کتابداران و محققان نمود.
 
برای انجام این امر با همکاری واحد کتابخانه معاونت پژوهش اطلاعات تعدادی از مدارس از نرم افزار هر مدرسه جمع آوری و تبدیل گردیده و هم اکنون اطلاعات حدود 20 مدرسه علمیه در این نرم افزار در اختیار عموم قرار دارد. این نرم افزار علاوه بر این که در شبکه داخلی مدارس قرار دارد در شبکه اینترنت به آدرس LIB.WHC.IRدر دسترس عموم مردم نیز می باشد. انجام این عمل موجب آشنایی محققیق، کتابداران و سایر علاقه مندان با فعالیت های مدارس علمیه خواهران در حوزه کتاب می گردد.
«صفحه جستجو»
«صفحه نمایش نتایج تمام کتابخانه ها»
«صفحه نمایش اطلاعات یک کتاب»
گام بعدی معرفی فعالیت های مدارس علمیه خواهران در این حوزه، تعامل با پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران (سایت LIB.IR) می باشد.
این پایگاه که تحت مدیریت دارالحدیث می باشد اقدام به جمع آوری اطلاعات کتابشناختی حدود 230 کتابخانه از سراسر کشور شامل کتابخانه های دانشگاه ها و حوزه های مختلف، کتابخانه های عمومی و تخصصی در سراسر کشور نموده است و هم اکنون بیش از 5 میلیون کتاب را در بانک اطلاعاتی خود ذخیره نموده است. 
«سایت LIB.IR»
با توجه به حجم گسترده فعالیت های این پایگاه، دفتر فناوری اطلاعات، اطلاعات کتابشناختی 20 مدرسه علمیه خود را در اختیار این پایگاه قرار داده تا با ایجاد یک صفحه اختصاصی برای هر کتابخانه، حجم گسترده تری از فعالان حوزه کتاب با مدارس علمیه خواهران آشنا گردند.
«صفحه اختصاصی کتابخانه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران»
«در سایت LIB.IR»