جلسه مرکز فناوری اطلاعات

برگزاری جلسه عمومی همکاران مرکز فناوری اطلاعات

شناسه خبر : 68046

1397/09/01

تعداد بازدید : 247

برگزاری جلسه عمومی همکاران مرکز فناوری اطلاعات
جلسه عمومی همکاران مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمیه خواهران با حضور تمامی همکاران این مرکز در تاریخ 30 آبان ماه برگزار گردید.

این جلسه با هدف معرفی آخرین برنامه ها در هر قسمت، تبیین چالش ها، سیاست ها و برنامه های مرکز فناوری و همچنین ارائه پیشنهادات و نظرات همکاران برگزار شد.

در بخش اول جلسه آقای جلیلی صفت (رئیس اداره آموزش و فرهنگ سازی فضای مجازی)، آقای شاکر (مدیرکل اداره ایجاد و گسترش سامانه ها) و آقای حجازی (مدیرکل ایجاد و گسترش شبکه ها و مدیرکل مرکز داده امین) گزارشی از فعالیت ها و آخرین برنامه ها و اقدامات اداره خود ارائه کردند.

در بخش دوم جلسه آقای دکتر طائی زاده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، به بیان چالش ها، سیاست ها و مسائل مورد نظر در مرکز فناوری پرداختند. ایشان به خدماتی که مرکز فناوری به حوزه های علمیه خواهران ارائه می کند و موثر و مفید بودن فعالیت های مرکز فناوری و همچنین ارائه ایده های جدید برای برونگرایی و خدمات گسترده تر، حفظ انگیزه در انجام کارها، شرکت در دوره های آموزشی برای ارتقای مهارت ها و برگزاری کارگاه های آموزشی برای همکاران اشاره داشتند.

در بخش سوم این جلسه نیز همکاران، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را با رئیس مرکز فناوری در میان گذاشتند.