اهداف و وظایف

شناسه نوشته : 9252

1392/10/29

تعداد بازدید : 10221

اهداف و وظایف
شرح وظایف  مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
الف) اداره برنامه ریزی و ارزیابی 
 
الف- 1- تدوین سیاست های کلان و برنامه های راهبردی مرکز فناوری اطلاعات 
الف- 2- نظارت بر برنامه ریزی و زمانبندی اجرای پروژه ها و برنامه های فناوری اطلاعات
الف- 3- تدوین بودجه سالیانه 
الف- 4- طراحی واستقرارنظام پایش مستمرعملکرد ها و شناسایی شکاف های عملکردی وارائه پیشنهاد اصلاح 
الف- 5- مطالعه و اجرای طرح های مرتبط با بهبود روشها و استقرار نظام بهبود فرآیند
 
ب) اداره کل ایجاد و گسترش سامانه ها 
ب – 1- مطالعه فرآیندهای موجود و لازم جهت نیل به اهداف مرکز و ارائه راه کار در جهت مکانیزاسیون، بهره وری و تسهیل در انجام 
ب – 2- طراحی و پیاده سازی سیستم های مکانیزه موردنیاز 
ب – 3- کارشناسی و تهیه سیستم های مکانیزه موردنیاز 
ب – 4- راه اندازی و استقرار سیستم های مکانیزه 
ب – 5-  پشتیبانی و نگهداری سیستم های مکانیزه 
 

 
1- اداره تحلیل و طراحی  سامانه ها 

1-1-    مطالعه ، نیازسنجی فرآیندها و عملیات موجود درمرکز و ارائه راه کار مکانیزه سازی و راه حل
1-2-    تدوین استانداردهای اجرائی پروژه ها
1-3-    بررسی و پیشنهاد نحوه انجام پروژه ها از لحاظ برون سپاری ، تکنولوژی ، معماری و نظارت
1-4-    پیگیری امور اداری مربوط به پروژه ها
1-5-    تهیه، تدوین و رعایت استاندارهای امنیتی در پروژه های نرم افزاری و زیرساخت ها
1-6-    مدیریت پروژه های نرم افزاری
1-7-    تضمین کیفیت فنی نرم افزارها در همه ابعاد مطابق با استانداردهای تعریف شده
1-8-    تحلیل و طراحی مربوط به درخواست ارتقای سامانه ها
1-9-    نظارت بر انتقال اطلاعات برای نرم افزارهای ارتقاء یافته
1-10-    تسهیل شرایط و رایزنی با واحدهای مختلف مرکز جهت استفاده حداکثری از امکانات سامانه ها
1-11-    تهیه و ارائه مستندات مکتوب و الکترونیکی آموزشی مربوط به نرم افزارها و سامانه های مرکز
1-12-    تهیه و تولید قالب ها، آیکون و رابط کاربری و تجربیات کاربری برای نرم افزارها و سامانه های مرکز
1-13-    تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در راستای مکانیزاسیون، تسهیل و افزایش بهره وری فرآیندهای مرکز
1-14-    ارائه برنامه  ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت نیل به اهداف دفتر
1-15-    تحصیل و ارائه گزارش ها

 

2-  اداره پیاده سازی و توسعه سامانه ها
2-1-    تحلیل، طراحی فنی و پیاده سازی پروژه های مورد نیاز شامل پروژه های فنی، گسترش، بهینه سازی
2-2-    بکارگیری استانداردهای اجرائی پروژه ها
2-3-    تولید، ارتقاء، بروزرسانی سامانه های داخلی
2-4-    تهیه مستندات فنی مربوط به پروژه ها
2-5-    تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در راستای مکانیزاسیون، تسهیل و افزایش بهره وری فرآیندهای مرکز
2-6-    ارائه برنامه  ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت نیل به اهداف دفتر
2-7-    تحصیل و ارائه گزارش ها

3-    اداره پشتیبانی سامانه ها
3-1-    دریافت و بررسی خطاها ، اشکالات و نیاز های کاربران سامانه ها از راهبران سامانه ها
3-2-    نگهداری و مدیریت پشتیبان گیری از اطلاعات موردنیاز سامانه ها و تست های لازم
3-3-    راه اندازی و نگهداری زیرساخت های نرم افزاری برای اجرا و استقرار نرم افزارها و سامانه ها
3-4-    پایداری سامانه ها در محدوده اختیارات با همکاری اداره کل ایجاد و گسترش شبکه ها
3-5-    مدیریت رخدادهای سیستمی سامانه ها
3-6-    بررسی و ارزیابی دوره ای  امنیتی نرم افزارها و سامانه ای مرکز
3-7-    بررسی صحت کارکرد نرم افزارها و سامانه های مرکز از لحاظ عملکرد و منابع زیرساختی
3-8-    بسترسازی  اجرای سامانه ها و نرم افزارهای مرکز مانند وب سرور، پایگاه داده و سیستم عامل ...
3-9-    بررسی و اعلام نیازمندی های سخت افزاری، شبکه ای ونرم افزاری موردنیاز نرم افزارها و سامانه های مرکز
3-10-    همكاري با طراحان، تحليل گران، كارشناسان شبكه به منظور ايجاد تسهيلات براي بكار گيري سيستم هاي مورد نظر
3-11-    تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در حوزه زیرساخت نرم افزاری، امنیت و پشتیبانی
3-12-    تحصیل و ارائه گزارش ها

4-    اداره فناوری آموزش های غیر حضوری    
4-1-    مطالعه ، تحلیل و طراحی فنی پروژه های مورد نیاز آموزش های غیرحضوری  و یادگیری الکترونیک
4-2-    بررسی و پیشنهاد نحوه انجام پروژه ها از لحاظ برون سپاری ، تکنولوژی ، معماری و نظارت
4-3-    تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در حوزه آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیک
4-4-    ارائه برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای اهداف دفتر در حوزه آموزش هازی مجازی و یادگیری الکترونیک
4-5-    تهیه و ارائه مستندات مکتوب و الکترونیکی آموزشی مربوط به نرم افزارها و راه کار های آموزش غیرحضوری
4-6-    انجام و اجرای دوره های آموزش های اولیه و ادواری به کاربران   استقرار مجموعه نرم افزارها و راه کار های آموزش مجازی و یادگیری الکترونیک
4-7-    پیگیری امور اداری مربوط به پروژه ها
4-8-    تهیه، تدوین و رعایت استاندارهای امنیتی و ارزیابی دوره ای
4-9-    تهیه مستندات فنی مربوط به پروژه ها
4-10-    دریافت و بررسی خطاها، اشکالات و نیاز های مربوطه  
4-11-    تحلیل، طراحی فنی و پیاده سازی تغییرات در سامانه ها و نرم افزارها و ارتقاء دوره ای آنها
4-12-    تحصیل و ارائه گزارش ها

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                
ج) اداره کل ایجاد و گسترش شبکه ها 
ج – 1-  نیازسنجی و تحلیل تجهیزات پردازشی ، ذخیره سازی و ارتباطی موردنیاز 
ج – 2-  طراحی و پیاده سازی راه حل های نرم افزاری و سخت افزاری رایانه ای و شبکه ای موردنیاز 
ج – 3- کارشناسی و تهیه تجهیزات و سخت افزارها
ج – 4-  پشتیبانی و نگهداری از شبکه رایانه ای داخلی 
ج – 5-  پشتیبانی و نگهداری از شبکه رایانه ای مدارس
 
1- مدیر کل ایجاد و گسترش شبکه ها 
1-1- مدیریت و نظارت بر انجام پروژه ها و برنامه های جاری دفتر 
1-2- برآورد و پیشنهاد منابع انسانی و مالی مورد نیاز برای پروژه ها و برنامه ها 
1-3- مطالعه و تلاش در بکارگیری آخرین دستاورد های روز آمد فناوری در حوزه مدیریتی 
1-4- تدوین و تصویب و برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف مشخص شده 
1-5- نظارت و مدیریت پرسنل دفتر 
1-6- نیاز سنجی، برآورد دوره های آموزشی مورد نیاز دفتر 
1-7- تعامل با سایر مدیریت ها و دفاتر مرکز و سازمانها 
1-8- تحصیل و ارائه گزارش های مورد نیاز 
 
2- اداره ایجاد و توسعه زیرساخت شبکه ها 
2-1- نیازسنجی و طراحی زیرساخت های سخت افزاری شبکه ها 
2-2- نیازسنجی و طراحی زیرساخت های نرم افزاری شبکه ها 
2-3- پیاده سازی و راه اندازی زیرساخت های سخت افزاری شبکه مانند سرورها، روترها و سوییچها و .. 
2-4- پیاده سازی و راه اندازی زیر ساخت های نرم افزاری شبکه 
2-5- بازطراحی و تکمیل زیرساخت های شبکه 
2-6- تهیه و پیشنهاد سیاست های امنیتی و تست نفوذ و ارزیابی امنیتی شبکه ها 
2-7- پیاده سازی و راه اندازی و پشتیبانی از سرویس ها و سامانه های مربوط به زیرساخت شبکه ها 
2-8- پشتیبانی فنی و رفع اشکالات مربوط به زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه 
2-9- تحصیل و ارائه گزارش ها 
 
3- اداره بهره برداری و پشتیبانی از شبکه داخلی 
3-1- دریافت و بررسی اشکلات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه های شبکه داخلی 
3-2- نصب ، تعمیر، تعویض و تنظیم سخت افزاری و نرم افزاری رایانه های شبکه داخلی 
3-3- نصب و راه اندازی و پشتیبانی از سرویس ها و سخت افزار و نرم افزارهای شبکه داخلی 
3-4- دریافت و بررسی اشکالات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ارتباطات  شبکه داخلی 
3-5- تهیه و ارائه مستندات آموزشی جهت کاربران شبکه داخلی 
3-6- پایش و مراقبت از صحت عملکرد و پایداری سرورها، سرویس ها ، تجهیزات و ارتباطات شبکه داخلی 
3-7- راهنمایی و رفع اشکال نرم افزاری کاربران شبکه داخلی 
3-8- اجرا ، پشتیبانی و پایش سیاست های امنیت اطلاعات مصوب در حوزه شبکه داخلی 
3-9- تحصیل و ارائه گزارش ها
 
4- اداره بهره برداری و پشتیبانی از شبکه واحد های حوزوی 
4-1- دریافت و بررسی اشکلات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری رایانه های شبکه واحد های حوزوی 
4-2- پایش و مراقبت از صحت عملکرد و پایداری سرورها، سرویس ها ، تجهیزات و ارتباطات شبکه واحد های حوزوی 
4-3- نصب و تنظیم نرم افزارها، سخت افزارهای رایانه های شبکه واحد های حوزوی  
4-4- نصب و راه اندازی و پشتیبانی از سرویس ها و تجهیزات و نرم افزارهای شبکه واحد های حوزوی  
4-5- دریافت و بررسی اشکالات و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ارتباطات  شبکه واحد های حوزوی  
4-6- انجام پیگیری های موردنیاز از مراجع مربوطه مانند شرکت مخابرات ایران 
4-7- تهیه و ارائه مستندات آموزشی جهت کاربران شبکه واحد های حوزوی 
4-8- راهنمایی و رفع اشکال نرم افزاری کاربران شبکه واحد های حوزوی 
4-9- اجرا ، پشتیبانی و پایش سیاست های امنیت اطلاعات مصوب در شبکه واحد های حوزوی  
4-10- تحصیل و ارائه گزارش ها