مجموعه کلیپ های نشست تخصصی "روش ها و تکنیک های اقناع مخاطب"

شناسه نوشته : 26749

1398/03/07

تعداد بازدید : 859

مجموعه کلیپ های نشست تخصصی
مجموعه کلیپ های نشست تخصصی “روش ها و تکنیک های اقناع مخاطب” (مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمیه خواهران) با حضور آقای مجید شریفی فر

مشاهده و دریافت کلیپ های نشست تخصصی "روش ها و تکنیک های اقناع مخاطب" از:

آپارات