آسیب شناسی حضور تبلیغی طلاب در فضای مجازی

شناسه نوشته : 26818

1398/03/21

تعداد بازدید : 1087

  آسیب شناسی حضور تبلیغی طلاب در فضای مجازی
هفتمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی طلبه و فضای مجازی، با موضوع برگزار می شود.

هفتمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی طلبه و فضای مجازی، با موضوع برگزار می شود.

هفتمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی طلبه و فضای مجازی، با عنوان آسیب شناسی حضور تبلیغی طلاب در فضای مجازی و با حضور مصطفی تشیعی برگزار می شود.
:date: زمان: پنجشنبه 30 خرداد ساعت 9:30
:school: مکان: قم - بلوار محمد امین(ص)، نبش کوچه 51، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، طبقه اول، سالن جلسات
مجمع فعالان فضای مجازی حوزه علمیه خواهران