آسیب شناسی فضای مجازی در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی

شناسه نوشته : 26891

1398/04/13

تعداد بازدید : 974

آسیب شناسی فضای مجازی در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی
هشتمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی طلبه و فضای مجازی، با موضوع "آسیب شناسی فضای مجازی در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی" برگزار می شود.

هشتمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی طلبه و فضای مجازی، با عنوان آسیب شناسی فضای مجازی در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی برگزار می شود.
:date: زمان: یکشنبه 16 تیر ساعت 8
:school: مکان: اصفهان - مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان
مجمع فعالان فضای مجازی حوزه علمیه خواهران

مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان اصفهان - معاونت فرهنگی تبلیغی