نشست "آشنایی با شبکه کوثرنت و امکاناتش"

شناسه نوشته : 32675

1400/12/24

تعداد بازدید : 69

نشست
با حضور جناب آقای اخباری (رئیس اداره تحلیل و طراحی سامانه ها)
زمان: سه شنبه 27 مهرماه ساعت 10 صبح
نحوه شرکت در جلسه: http://live.whc.ir/it
می توانید نظرات و سوالات خود را پیرامون شبکه کوثرنت حداکثر تا یکشنبه 25 مهر، ذیل این اطلاعیه مطرح نمائید تا در صورت امکان در جلسه به آنها پاسخ داده شود.