شیدای امین

شناسه نوشته : 7918

1392/03/22

تعداد بازدید : 2634

شیدای امین
نرم افزار مأخذشناسي زندگاني حضرت خديجه (سلام الله عليها) با عنوان شیدای امین با همکاري مدرسه حضرت خديجه(سلام الله عليها) تهران و دفتر فناوري اطلاعات مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران توليد شده است. این نرم افزار حاصل تلاش سه ساله گروهي از محققين اين مدرسه است كه در قالب نرم افزار ارائه مي شود. در اين نرم افزار تلاش شده است که مطالب موجود در برخي کتب تاريخي قرون اوليه صدر اسلام تا عصر حاضر، در يک مجموعه گرد آوري شده و در دسترس پژوهشگران قرار گيرد تا محققين و پژوهشگران با رجوع به اين اطلاعات به تجزيه و تحليل داده ها بپردازند.در جريان کتاب شناسي حدود 1100جلد کتاب مورد بررسي قرار گرفته است که از ميان آنها در386 جلد کتاب با208عنوان، مطالب مربوط به حضرت خديجه (سلام الله عليها) يافت شده و در نرم افزار گنجانده شده است
نام فارسی نرم افزار: نرم افزار ماخذشناسی حضرت خدیجهشیدای امین
سال تولید: 1391
هدف: ماخذشناسی حضرت خدیجه
مخاطبین: پژوهشگران

 

نرم افزار مأخذشناسي زندگاني حضرت خديجه (سلام الله عليها) با عنوان شیدای امین با همکاري مدرسه حضرت خديجه(سلام الله عليها) تهران و دفتر فناوري اطلاعات مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران توليد شده است.

مطالبی از 386 جلد کتاب با 208 عنوان، مطالب مربوط به حضرت خديجه (سلام الله عليها) از کتب صدر اسلام تا
کنون
نقد و بررسي آثار برخي از مورخان مشهور و نويسندگان مهم جهت آشنایی پژوهشگران  با شيوه و روش تاريخ نگاري و مکتب و سبک تفکر
دسترسی به فیش های پژوهشگران
شناسنامه منابع مورد استفاده به همراه عکس 
دسترسی به عناوین، نمایه ها و کلیدواژه های مربوط به هر عنوان از طریق درختواره
امکان انجام جستجوهای ساده و پیشرفته

 

این نرم افزار حاصل تلاش سه ساله گروهي از محققين اين مدرسه است كه در قالب نرم افزار ارائه مي شود. در اين نرم افزار تلاش شده است که مطالب موجود در برخي کتب تاريخي قرون اوليه صدر اسلام تا عصر حاضر، در يک مجموعه گرد آوري شده و در دسترس پژوهشگران قرار گيرد تا محققين و پژوهشگران با رجوع به اين اطلاعات به تجزيه و تحليل داده ها بپردازند.در جريان کتاب شناسي حدود 1100جلد کتاب مورد بررسي قرار گرفته است که از ميان آنها در386 جلد کتاب با208عنوان، مطالب مربوط به حضرت خديجه (سلام الله عليها) يافت شده و در نرم افزار گنجانده شده است.
اين نرم افزار شامل نقد و بررسي آثار برخي از مورخان مشهور و نويسندگان مهمميباشد  تا پژوهشگران با شيوه و روش تاريخ نگاري و مکتب و سبک تفکر برخي از آنان آشنا شده و از اين طريقاز درجه اعتبار و سنديت آثار ذكرشدهآگاه شوند.
به منظور دسترسی آسان تر به اسامي منابع، شناسنامة آنها و شناسايي صفحات مطالب مربوط به حضرت خديجه (سلام الله عليها) همراه با طبقه بندي عنوان فيش ها کتابی به چاپ رسيده است. هر فيش تحت يک عنوان در کتب مقدم و موخر و همچنين تحت يک يا چند عنوان در کتب معاصر قرار گرفته است.همچنين خلاصه ترجمه در متون عربي و خلاصه مطلب در متون فارسي به صورت گزاره در بالاي فيش نگاشته شده است. پژوهشگران مي توانند به راحتي به محتواي کلي و جزئي فيش ها در نرم افزار دسترسي پيدا کنند و آن را درون ماية تحقيقات علمي و هنري خود قرار دهند.
بخش هاي اصلی
 • نرم افزار در 4 بخش اصلي درختواره، كليدواژه ها، نمايه ها و چكيده ها طراحي شده است.
 • امكان جستجوي پيشرفته و جستجوي ساده از طريق منوي پژوهش و تحقيق
 • دسترسي به پنجره هاي برگزيده توسط محقق از طريق منوي برگزيده ها
 درختواره اصلي
 • دسترسي به تمام موضوعات و عناوین موجود در نرم افزار از طريق پنجره درختواره
 • نمايش نمايه ها و كليدواژه هاي مربوط به هر عنوان با كليك بر روي عنوان مربوطه
 • امكان جستجوي يك كلمه در ابتدا، انتها، محتوا و يا كل عناوين درختواره
 • امكان به روزرساني خودكار نمايش در حين تايپ يك كلمه در نوار جستجو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • نمايش متن هر نمايه در پايين پنجره جزئيات يك عنوان با كليك بر روي آن
 • مشاهده كليدواژه هاي نمايه انتخاب شده در سمت چپ
 • مشاهده ليست منابع نمايه انتخاب شده
 • امكان جابجا شدن بين نمايه ها و كليدواژه ها از طريق نوار پايين پنجره
كليدواژه ها
 • مشاهده تمام كليدواژه هاي موجود  از طريق پنجره كليدواژه
 • نمايش تعداد نمايه هاي موجود براي هر كليدواژه
 • مشاهده نمايه هاي هر كليدواژه با كليك بر روي آن
 • مرتب سازي كليدواژه ها به ترتيب حرف الفبا به صورت صعودي و نزولي
 • جستجوي يك كلمه در ابتدا، انتها، محتوا و تمام عناوين كليدواژه ها
 • امكان تعيين محدوده جستجو براي جستجوي يك كلمه در كليدواژه ها
 • امكان به روزرساني خودكار نمايش درحين تايپ يك كلمه در نوار جستجو
 
 
 
 
 
 
 
 
 • مشاهده هر نمايه با انتخاب آن از ليست نمايه هاي يك كليدواژه
 • مشاهده منابع هر نمايه
نمايه ها
 • مشاهده ليست تمام نمايه هاي موجود از طريق پنجره نمايه ها
 • مرتب سازي ليست نمايه ها بر اساس حروف الفبا به صورت صعودي و نزولي
 • جستجوي يك كلمه در ابتدا، انتها، محتوا و تمام عناوين نمايه ها
 • امكان تعيين محدوده جستجو براي جستجوي يك كلمه در نمايه ها
 • امكان به روزرساني خودكار نمايش در حين تايپ يك كلمه در نوار جستجو
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
جستجوي ساده
 • امكان جستجو يك يا چند كلمه و عبارت در بين بخش هاي مختلف نرم افزار از طريق جستجوي ساده
 • امكان استفاده از عملگرهاي جستجو مانند +
 • امكان انتخاب محدوده جستجو در بين بخش هاي اصلي نرم افزار
 • امكان تعيين شيوه جستجو در ابتدا، انتها، محتوا و يا كل يك عنوان
 • تعيين شيوه ادغام عبارت هاي موردجستجو
 • نمايش نتايج جستجو در پنجره جديد
 • تفكيك نتايج يافت شده در هر يك از بخش هاي درختواره، نمايه ها، كليدواژه ها و چكيده ها
 • نمايش تعداد نتيجه يافت شده براي جستجوي موردنظر در بالاي پنجره نتايج
 • امكان جابجاشدن بين نتايج با استفاده از نوار پيمايشگر
 • امكان ذخيره جستجو در قسمت برگزيده ها
جستجوي پيشرفته
 • امكان ايجاد، ويرايش و حذف گروه عبارت براي يك جستجوي پيشرفته
 • امكان تعريف يك جستجو بين گروه كلمات مختلف بر اساس شروط تعيين شده
 • امكان استفاده از جستجو در بين عناوين موجود در نرم افزار براي ساخت گروه كلمات
 • امكان ايجاد شروط يك جستجو
 • امكان تعيين محدوده جستجو
   
 
 
 
 • امكان تعريف نوع شرط (وجود يا عدم وجود) براي يك گروه كلمه
 • امكان تعيين محل قرار گيري عبارت شرط در بين نتايج و
 • حداكثر فاصله بر حسب تعداد كلمه
 • امكان ذخيره يك جستجوي ايجاد شده در قسمت برگزيده ها
برگزيده ها
 • امكان افزودن هر پنجره غير از پنجره هاي اصلي به برگزيده ها
 • امكان ذخيره جستجوهاي ساده و پيشرفته در برگزيده ها
 • امكان دسته بندي ذخيره در پوشه هاي مجزا
 • امكان ايجاد و مديريت پوشه هاي دسته بندي برگزيده ها
 • امكان حذف برگزيده ها
 • امكان حذف دسته بندي برگزيده ها

امكانات نرم افزار
 • از جمله ديگر امكانات اين نرم افزار مي توان به موارد زير اشاره نمود:
 • امكان دستيابي به آخرين عمليات هاي انجام شده در هر يك از پنجره هاي اصلي از طريق آخرين عمليات
 • امكان تغيير مكان پنجره هاي غير اصلي در چهار جهت بالا، پايين، راست و چپ
 • امكان تغيير رنگ محيط برنامه به رنگ دلخواه
 • باقي ماندن تغييرات در پنجره هاي اصلي پس از بستن پنجره
 • امكان علامت گزاري يك پنجره يا جستجو به عنوان برگزيده به منظور دستيابي آسان تر در صورت نياز
 • امكان دسته بندي برگزيده ها
 
جهت تهیه این نرم افزار می توانید به فروشگاه الکترونیکی نشر هاجر مراجعه نمایید.