نشست های تخصصی مجمع فعالان فضای مجازی

پیش جلسات برگزاری نشست های تخصصی طلبه و فضای مجازی

شناسه خبر : 71270

1397/10/17

تعداد بازدید : 260

پیش جلسات برگزاری نشست های تخصصی طلبه و فضای مجازی
در راستای برگزاری نشست های تخصصی مجمع فعالان فضای مجازی (طوبی) در موضوعات مختلف، جلسات متعددی با فعالان و اساتید رسانه و فضای مجازی برگزار گردید.

این جلسات بین مرکز فناوری اطلاعات (آقای رضا جمشیدکیانی - کارشناس فضای مجازی) و مسئولین یا فعالان فضای مجازی استان اصفهان - آقای مجید شریفی فر (مدیر سابق فرهنگسراهای رسانه اصفهان)، احمد مهرشاد (دکترای جامعه شناسی) ، دکتر هاشمیان (سازمان فضای مجازی سراج) برگزار گردید.

در این جلسات ضمن معرفی فعالیت های مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمیه خواهران در زمینه آموزش و فرهنگ سازی فضای مجازی، اساتید نظرات خود را در خصوص موضوعات پیشنهادی نشست ها و زمینه همکاری ارائه کردند.